Portræt Jan Blicher Grunnet

JAN BLICHER GRUNNET

 

M: 27838400

D: 70707466

jbg@corteklaw.com

Mit kerneområde er strukturering og optimering af virksomheders erhvervsretlige forhold, og jeg har selskabs-, ansættelses- og skatteretten samt inddrivelse af fordringer som særlige interesseområder.

Med min dybdegående viden og erfaring kan jeg medvirke ved afdækning af virksomhedens kommercielle ønsker i den konkrete situation. Dette giver mulighed for at komme med en anbefaling af den juridisk mest optimale løsning.

I min rådgivning lægger jeg stor vægt på en tæt og åben dialog. Herved opnås den bedste forudsætning for at klarlægge sagens problemstillinger og komme med brugbare løsningsmuligheder. Som første led i dialogen afdækkes forventningerne, og en strategi for den videre proces tilrettelægges.

Retssager ved domstolene og tvister ved Landsskatteretten og diverse offentlige nævn har været et af mine vigtige arbejdsområder.

 

JEG HAR I MIT VIRKE SOM ADVOKAT BLANDT ANDET ARBEJDET MED:

 • Valg af rette selskabsform samt udarbejdelse af ejeraftaler, vedtægter og interne regler
 • Virksomhedsoverdragelser og apportindskud af ejendom i selskab
 • Rådgivning vedrørende alle former for aftaler og kontrakter, der er relevante inden for arbejds- og ansættelsesretten, herunder ansættelseskontrakter, direktørkontrakter, bonusaftaler, fratrædelsesaftaler mv.

 • Rådgivning relateret til indgåelse, forståelse og optimering af andre typer af kontrakter på det erhvervsretlige område
 • Undgåelse af toldskyld og neutralisering af den udløste moms
 • Strukturering af bonusprogrammer og anden incitamentsaflønning
 • Momsgodtgørelse til danske og udenlandske virksomheder og lønsumsafgift

 • Omstruktureringer som fusion, spaltning og virksomhedsomdannelse
 • Grundskyld, dækningsafgift og tinglysningsafgift
 • Førelse af retssager ved domstolene, Landsskatteretten og nævn
 • Alle aspekter relateret til inddrivelse af fodringer – lige fra den forbyggende rådgivning til egentlige retssager

MIN BAGGRUND:

 • Cortek Law, partner, advokat, 2015 –
 • Kromann Reumert, advokat, 2011 – 2014
 • Plesner, advokat, 2009 – 2011
 • Norrbom Vinding, advokatfuldmægtig, 2006 – 2009
 • Københavns Universitet, Ekstern Lektor i Skatteret og momsret 2009 – 2012
 • Justitsministeriet, stud.jur., 2004 – 2006
 • Medlem af Advokatsamfundet
 • Medlem af Dansk Forening for Selskabsret
 • Medlem af  Dansk Skattevidenskabelig Forening
 • Moms ved salg af fast ejendom, Revision & Regnskabsvæsen, Tidsskrift for erhvervsøkonomi og skatteforhold, 2014
 • Aktieaflønningsprogrammer – retserhvervelsestidspunktet ved betingelser om fortsat ansættelse, Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2009