Arbejdsmarkedet har gennem de seneste årtier oplevet en stadig højere grad af  detailregulering. I dag omfatter arbejds- og ansættelsesretten en lang række komplekse love. Også EU-retten spiller en stadig større rolle – enten som direkte retsgrundlag eller ved fortolkning af de danske love på området. Dertil kommer, at mange danske virksomheder er omfattet af kollektive overenskomster, der i større eller mindre omfang supplerer eller erstatter lovgrundlaget. Dette gør det til tider vanskeligt at få overblik over, hvilke regler der gælder i en given situation.
 
Mange virksomheder oplever derfor et stigende behov for juridisk rådgivning. Det gælder både i den daglige personaleadministration og som led i en række af de særlige situationer, der kan opstå i forholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder. Vi har den nødvendige viden og erfaring.
 

VI RÅDGIVER OM FORHOLD INDEN FOR
ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRETTEN:

 • Ansættelseskontrakter
 • Direktører
 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Incitamentsordninger
 • Ændring af det eksisterende ansættelsesforhold
 • Medarbejderrepræsentation
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Ind- og udstationeringer
 • Outsourcing
 • Udenlandsk arbejdskraft
 • Arbejdsmiljøret
 • Arbejdsskader
 • Fravær
 • Diskrimination og forskelsbehandling
 • Kollektiv arbejdsret
 • Databeskyttelse
 • Skat og social sikring
 • EU-ansættelsesretten
 • Opsigelse og bortvisning