Vi yder rådgivning om lejeret. Både om bolig og erhverv. Vi har stor ekspertise inden for lejekontrakter (udarbejdelse og gennemgang). Vi fører sager for huslejenævn, boligretten og landsretten for både lejere og udlejere.

Området er præget af formelle regler – frister, varsler og formuleringer – som skal overholdes: Manglende opfyldelse kan medføre ugyldighed.

Ved den indledende fastsættelse af lejen samt ved lejekontraktens indgåelse er der mange faldgruber, som såvel udlejer som lejer kan falde i. Det kunne være, om lejen frit kan fastsættes, tidsbegrænsning, bindingsperioder mv.

 

VI RÅDGIVER BLANDT ANDET OM:

  • Lejekontrakt
  • Depositum og forudbetalt leje
  • Regulering (evt. årlig) af lejen
  • Husorden
  • Misligholdelse
  • Ind- og udflytningsrapporter
  • Fraflytningssager
  • Vilkår om tidsbegrænsning
  • Bindingsperioder
  • Ophævelse af lejemål
 

Cortek Law samarbejder med LEJKA.dk. På LEJKA.dk kan du nemt og gratis udfylde en digital lejekontrakt, som kan underskrives med NemId. LEJKA.dk kan også hjælpe med administration af lejeforholdet mv.