Der er mange forhold, der skal tages i betragtning, når man står overfor at skulle starte en virksomhed. Vi har kompetencer inden for de juridiske områder, der er særligt relevante for at lede en virksomhed gennem opstartsfasen.

Der findes i dag en række virksomhedsformer, som hver har deres styrker og svagheder. Beslutningen om valg af virksomhedsform kan være kompliceret og vil få direkte betydning i forhold til en række centrale spørgsmål såsom etableringsomkostninger, hæftelse, beskatning, mv. Det er vigtigt, at man får en selskabskonstruktion, som passer til ens specifikke behov.

Af samme grund er særligt den rådgivning, der finder sted i starten, en god investering. Rådgivningen er med til at  skabe et solidt grundlag for den videre drift, ligesom den tager højde for den fremtidige udvikling af virksomheden og de enkelte parters interesser og indbyrdes forhold.

 

VI RÅDGIVER BLANDT ANDET OM FØLGENDE:

  • Valg af selskabsform
  • Stiftelsesdokumenter og vedtægter
  • Ejerforhold, herunder ejeraftaler
  • Ledelsesforhold, herunder direktørkontrakter og incitamentsprogrammer
  • Forretningsorden for direktionen og bestyrelsen
  • Protokoller, fortegnelser mv.
  • Anmeldelser og registreringer hos Erhvervsstyrelsen