Vi yder rådgivning om aktieselskaber, anpartsselskaber, partnerselskaber (kommanditselskaber), interessentskaber og andre selskabsformer og -konstruktioner.

Et grundlæggende kendskab til de selskabsretlige regler – samt samspillet med andre retsområder – er ofte en forudsætning for at kunne træffe de forretningsmæssige beslutninger og dispositioner, der er med til at understøtte, at virksomheden giver overskud og udvikler sig som forudsat af ejerne.

Lovgrundlaget opfattes til tider som omfattende, og der er ofte behov for juridisk bistand. Behovet opstår både i opstartsfasen, som led i den daglige drift af virksomheden og i forbindelse med udmøntningen af større beslutninger såsom omstruktureringer og virksomhedsophør.

Vi bistår også virksomhedsejere i forbindelse med salg af virksomheder samt købere ved opkøb af virksomheder i Danmark.

 

VI RÅDGIVER BLANDT ANDET OM:

  • Stiftelse og selskabsform
  • Køb og salg af virksomheder
  • Ejerforhold, herunder ejeraftaler, kapitalklasser, aktionærlån
  • Kapitalforhold, herunder kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udbytteudlodning
  • Selskabets ledelse, herunder valg af ledelsesmodel/struktur, direktørkontrakter, medarbejdervalgte medlemmer til bestyrelsen/tilsynsrådet
  • Omstruktureringer
  • Fusion og spaltning
  • Omdannelse til andre selskabsformer
  • Incitamentsordninger, herunder bonus, warrants og aktieoptioner
  • Ophør af virksomhed – likvidation eller betalingserklæring