Vi rådgiver og fører retssager om alle skatteforhold. Vi bistår med at få overblik over de skattemæssige muligheder og konsekvenser af forskellige dispositioner. Skattesager kan have stor indflydelse på virksomhedens økonomiske stilling. Det er derfor væsentligt med korrekt skatteplanlægning.

Sager hos SKAT kan være langvarige og komplekse. Vi styrer processen fra starten af og fastlægger en målrettet strategi, som tager højde for de udfordringer, der kan opstå undervejs.

 

VI RÅDGIVER BLANDT ANDET OM:

 • Selskabsbeskatning
 • Foreninger og fonde
 • Fradragsmuligheder og afskrivninger
 • Incitamentsprogrammer såsom bonus, aktier og optioner
 • Ejendomsbeskatning
 • Virksomhedsetablering og overdragelser
 • Koncern- og sambeskatning
 • Holdingselskaber
 • Omstruktureringer såsom fusion, spaltning, aktieombytning
 • Grundskyld, dækningsafgift, tinglysningsafgift
 • Personalegoder såsom telefon, bil og uddannelse
 • Ind- og udstationering af medarbejdere
 • Personbeskatning
 • Skatteproces